پاداش کسی که به ربوبیت خدا و نیوت حضرت محمد(ص) و امامت علی(ع) اقرار کند و آنچه که بر او واجب شده را انجام دهد.

امام صادق (ع) فرمودند : خداوند برای مومن بر عهده گرفته است که اگر او به ربوبیت خداوند و نبوت حضرت محمد(ص) و امامت امام علی(ع) اقرار کند و آنچه که خدا بر او واجب ساخته است انجام دهد ، او را در جوار خود ساکن می کند و از او چیزی نمی پوشاند. سپس مفضل گفت : به خدا سوگند این همان کرامتی است که در میان آدمیان نیست. سپس امام (ع) 7 بار فرمودند : اندکی تلاش کنید و بهره ای فراوان ببرید.