اگر شیعه حق  است پس چرا در اقلیت است؟


پاسخ : از جمله اشکالات وهابیون به تشیع این است که اگر شیعه حق است پس چرا در اقلیت اند؟ پاسخ اینکه اکثریت نشانه حقانیت و اقلیت نشانه باطل بودن مذهب نیست. قرآن در این باره می فرماید:

«... و ما آمن معه الا قلیل»

به نوح گروه اندک ایمان آوردند.                                                                                                                                                                            

                                      هود 40

چه انکه می فرماید:


« و ان تطع اکثر من فی الارض یضلونک عن سبیل الله...»

و اگر از بیشتر کسانیکه در روی زمین اند اطاعت کنی ، تو را از خداوند متعال گمراه می کنند.

                                                                                                      انعام 116


«... و قلیل من عبادی الشکور»

عده ی کمی از بندگان من شکر گزار اند.

                                          سبا 13