یک سوال از وهابیون

اگر مدفن پیامبر اکرم (ص) شرافت خاصی ندارد پس چرا ابوبکر و عمر

 وصیــــت کردند که کنار قبر پیامبر اکـــــرم(ص) دفن شـــــــــــوند؟