به گالری عکس ها خوش آمدید.

تذکر :استفاده از عکس ها فقط در فعالیت های فرهنگی و نشر مکتب اهلبیت(ع) بلا مانع است.

استفاده مالی از تصاویر حرام می باشد.

شما مجاز به دریافت عکس میباشید.برای دریافت روی آن کلیک کنید.

هزینه هر تصویر 1 صلوت جهت تعجیل در ظهور آقا


حضرت آیت الله خامنه ای1حضرت آیت الله خامنه ای 2حضرت آیت الله خامنه ای 3


حضرت آیت الله خامنه ای 4حضرت آیت الله خامنه ای 5حضرت آیت الله خامنه ای 6حضرت آیت الله خامنه ای 7

حضرت آیت مکارم شیرازی 1

حضرت آیت مکارم شیرازی 2

حضرت آیت مکارم شیرازی 3

حضرت آیت مکارم شیرازی 4

حضرت آیت مکارم شیرازی5

حضرت آیت مکارم شیرازی 6

حضرت آیت مکارم شیرازی 7

حضرت آیت مکارم شیرازی 8

حضرت آیت مکارم شیرازی 9

حضرت آیت مکارم شیرازی 10

حضرت آیت مکارم شیرازی 11

حضرت آیت مکارم شیرازی12

حضرت آیت مکارم شیرازی 13

12


حضرت آیت الله سیستانی 1حضرت آیت الله سیستانی 2

 


حضرت آیت الله جوادی آملی 1

حضرت ایت الله جوادی آملی 2


حضرت آیت الله جوادی آملی 3


حضرت آیت الله صافی 1

 

حضرت آیت الله صافی 2


حضرت ایت الله صافی 3


حضرت آیت الله صافی 4


حضرت آیت الله صافی 5


آیت الله شبیری زنجانی