تسلیت



تو خواب دیدم خاک بقیع یه گنبد طلا روشه                              توی حرم آینه کاری  با یه ضریح شش گوشه

تو خواب دیدم کبوترا به روی گنبد مـــــیپرن                               گلدسته های با صفا از زائرا دل مـــــــــــیبرن

رو سر درا  اذن دخول ایوونای طلا کــــــاری                              صفه برای خادمی غوغاست برای کفشداری

دخیل میبندن رو ضریح زائرای شکسته دل                               حاجتاشونو میگرین مسافرای خـــــــسته دل

از هر طرف نگا کنی گنبد خضرا مــــــعلومه                               دوره مستی اومده   دوره نیستی تـــــمومه

تو حرم ام البنین به پا شده ســــــــقاخونه                               روضه ی سقا میخونن روضه خونش آقا مونه

تو  خواب دیدم که تربت مادرمون پیدا شده                               زمون انتقام  از    قاتلای زهــــــــــــــرا شده


رضا محمدی


8 شوال سالروز تخریب بقیع بدست وهابیت ملعون تسلیت باد.