تذکر : استفاده از عکس ها فقط در کار های فرهنگی و نشر مکتب اهلبیت(ع) بلا مانع است.

شما مجاز به دریافت عکس میباشید.برای دریافت روی آن کلیک کنید.

هزینه هر تصویر 1 صلوات برای ظهور آقا

***

امیرالمومنین علی(ع) می فرمایند:

در جهنم آسیابی است که عالم فاجر ، فقیر فاسق ، فرمانروای ظالم ، وزیر خائن ، عریف(کدخدای) دروغگو را خرد می کند.

***

***

امیرالمومنین علی(ع) به فرمانداران خود نوشتند:

قلم ها را نازک کنید ، سطرها را نزدیک به هم بنویسید . کلمات زائد را بیندازید. عمده توجهتان به معنی باشد ، و از زیاده روی بپرهیزید که اموال مسلمانان تاب زیاده روی را ندارد.

***

***

امیرالمومنین (ع) می فرمایند:

کسی که روز را در غیر این پنج کار مصرف مند در حق خود ستم کرده است : ادای حقی ، یا انجام دادن واجبی ، یا تحصیل نام نیک ، یا تاسیس کار خیری ، یا فراگرفتن دانشی.

***

 

***

امیرالمومنین علی(ع) می فرمایند:

مردی که بخل و حسد و ترس دارد ، ایمان ندارد ، مومن نه ترسو است نه حریص و نه بخیل.

***

***

امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند:

علم جز با پنج چیز بدست نمی آید : سوال بسیار ، اشتغال زیاد ، پاکی کردار ، خدمت مردان(یعنی علما) و کمک خواستن از خداوند ذوالجلال.

***

***

امیرالمومنین(ع) می فرمایند:

بندگی به پنج چیز است : خالی نگه داشتن شکم ، خواندن قرآن ، نماز شبانگاه ، تضرع و زاری صبحگاه و گریه از ترس خدا.(الیته منظور امام از خالی نگه داشتم شکم این است که نه زیاد بخورد و نه آن قدر کم بخورد که تلف شود.)

***

***

امیرالمومنین علی(ع) می فرمایند:

در خاتمه تورات پنج جمله است که که من دوست دارم هر مداد مطالعه کنم : عالم بی عمل با شیطان برابر است ، سلطان بی عدالیت با فرعون یکسان است ، فقیر طمع کاری که در برابر توانگران خضوع کند با سگ همانند است ، ثروتی که از آن سودی نبرند با اجر مساوی است ، و زنی که بدون ضرورت و احتیاج از خانه بیرون رود با کنیز هم ردیف است.

***

***

امیرالمومنین علی(ع) می فرمایند:

من دوستی زیباتر از حفظ زبان ، لباسی زیباتر از تقوا ، مالی ارزنده تر از قناعت ، احسانی برتر از رحم ومهربانی و غذایی گواراتر از صبر نیافتم.

***

***

امیرالمومنین علی(ع) می فرمایند:

اگر پنج جهت نبود،مردم همه صالح و شایسته بودند : قناعت به نادانی ، حرص دنیا ، بخل از زیادی ها ، تظاهر و ریا ، و خود پسندی در رأی و عقیده.

***

***

پیامبر اکرم(ص) فرمودند:

بدانید ، بیناترین شما آن است که در راه خیر باز شود.

***

***

پیامبر اکرم(ص) فرمودند:

بدانید شنواترین گوش آن است که برای بیداری دل سخن فرا بگیرد.

***

***

پیامبر اکرم(ص) فرمودند:

بدانید ، مصرف کردن اموال در راه باطل اسراف و تبذیر است

***

***

پیامبر اکرم(ص) فرمودند:

بدانید ، قناعت و تسلط بر شهوت ، بزرگترین پاکدامنی و تواست.

***

***

پیامبر اسلام می فرمایند:

بدانید ، دنیا منزلی است که جز با زهد و پارسایی نمی توان از افاتش سالم ماند و

هرچه طعمه آن شود از آن نجات نمی یابد.

***

***

رسول اکرم می فرمایند:

بدانید ، مال فراوان از نعمت خداست ، بهتر از مال سلامت بدن است و بهتر از سلامت ، تقوای قلب است

***

***

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند:

بدانید ، کوس رحلت را زده اند. توشه را معرفی کرده اند ،

به اندازه ای که فردا جان خود را حفظ کنید توشه بگیرید.

***

***

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند:

هر کس خیر بکارد رغبت و خوشی درو کند.

***

***

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند:

هر که برای کم شکر نکند برای زیاد هم شکر نخواهد کرد.

***

***

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

هر که متاع خود حمل و نقل کند ، تکبر ندارد.

***

***

پیامبر اکرم (ص) فرمودند :

هر که شب زیاد نمازبگذارد ، روز چهره نورانی دارد.

***

***

پیامبر اکرم (ص) فرمودند :

هر که قدرت خداوند را سبک شمارد خداوند وی را خوار کند و هرکه به قدرت او احترام بگذارد،

خداوند وی را گرامی دارد.

***

منتظر احادیث بعدی باشید.

بروز رسانی بخش احادیث هر 5 روز بکبار می باشد.

آخرین بروزرسانی بزودی