پاداش کسی که 100 بار «لااله الاالله» بگوید.

امام صادق (ع) فرمودند : هرکس صد بار «لااله الاالله» بگوید  ، فمل او در آن روز از همه مردم بالاتر است ، مگر کسی که بیشتر از این بگوید. و در روایتی دیگر فرمودند: هرکس هنگام رفتن به بستر خواب صد مرتبه همین ذکر را بگوید خداوند خانه ای در بهشت برای او بنا می کند و هرکس هنگام رفتم به بستر خواب  صد مرتبه استغفار کند گناهان او مانند برگ می ریزد.